Start Ankieta Absolwenta

5. Kontakt telefoniczny:
2. Nazwisko obecne:
Ankieta Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie
V Zjazd Absolwentów 09.11.2019
1. Nazwisko w dniu matury(ukończenia liceum):
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2135 z późniejszymi zmianami.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora, której kierowany jest niniejszy wniosek, a którego pełna nazwa iadres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.,poz. 1182ze zm.) w związku z art. 20s, 20t, 20zi 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
3. Imiona:
4. Rok uzyskania matury (ukończenia liceum):
6. Adres e-mail:
7. Deklaruję udział w formie:
a. Tyko część oficjalna
b. Część oficjalna i bal Absolwenta
c. Tylko Bal Absolwenta
d. Skorzystania z noclegów zarezerwowanych przez Organizatorów
e. Udział w Balu Absolwenta osoby towarzyszącej nie będącej Absolwentem
f. Zakupię tyko pakiet pamiątkowy Absolwenta, gdyż nie będę uczestniczyć w Zjeździe
g. Wspomogę organizację Zjazdu (dodatkową kwotą, pamiątkami, zdjęciami, rękodziełem itp.)