Start Rekrutacja

Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

Od 1 września 2015 Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie oferuje naukę w:

 

1) klasie europejskiej gdzie przedmiotami wiodącymi* są: geografia, język obcy (j. ang. lub j. niem.) i historia. Przedmiotami uzupełniającymi** są historia i społeczeństwo lub przyroda. Dodatkowo uczniowie mogą się uczyć: podstaw wiedzy o prawie, podstaw dziennikarstwa, podstaw języka łacińskiego.

2) klasie medyczno – przyrodniczej z przedmiotami wiodącymi*: biologia, chemia, fizyka oraz język obcy (j. ang. lub j. niem.). Przedmiotami uzupełniającymi** są historia i społeczeństwo lub przyroda. Dodatkowo uczniowie mogą się uczyć: języka łacińskiego dla biologów i ratownictwa przedmedycznego.

3) klasie politechnicznej gdzie przedmiotami wiodącymi* są: matematyka, fizyka, język obcy (j. ang. lub j. niem.). Przedmiotami uzupełniającymi** są historia i społeczeństwo lub przyroda.

4) klasie wojskowej z przedmiotami wiodącymi*: geografia, wos, język obcy ( j. ang. lub
j. niem.). Przedmiotami uzupełniającymi** są historia i społeczeństwo lub przyroda. Dodatkowo uczniowie uczą się przysposobienia wojskowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce wojskowej 5LPA oraz młodzież ma możliwość uczestniczyć w pokazach ćwiczeń na poligonie wojskowym.

5) klasie sportowej z przedmiotami wiodącymi*: geografia, biologia, język obcy (j. ang. lub j. niem.). Przedmiotami uzupełniającymi** są historia i społeczeństwo lub przyroda. Dodatkowo uczniowie mogą się uczyć podstaw języka łacińskiego. Klasa sportowa
to jedyny na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, w woj. lubuskim ośrodek szkolenia SOS dla dziewcząt w zakresie piłki siatkowej.

 

* przedmiot wiodący oznacza przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym i zalecany przez szkołę w danej klasie. Istnieje jednak możliwość realizowania innych, wybranych przez ucznia przedmiotów na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

** Przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo obowiązkowo dla uczniów, którzy nie będą się uczyć historii na poziomie rozszerzonym.

Przedmiotem uzupełniającym jest przyroda obowiązkowo dla uczniów, którzy nie będą się uczyć geografii lub biologii/ chemii/ fizyki na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty wskazane przez szkołę do punktowania:

- język polski,

- język obcy,

- matematyka,

- dodatkowo w klasach:

  • politechnicznej - fizyka,
  • przyrodniczo - medycznej biologia,
  • europejskiej -wiedza o społeczeństwie,
  • wojskowej - geografia,
  • sportowej - biologia.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz podania /pobierz/

- 2 zdjęcia

- wyniki egzaminu gimnazjalnego (po otrzymaniu z OKE)

- świadectwo ukończenia gimnazjum

 

Dokładnych informacji o warunkach przyjęcia oraz nauki udziela:

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, ul. Licealna 10

tel. 68 385 26 19

fax 68 476 5352

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.losulechow.pl

 

. Atutem szkoły jest indywidualne podejście do każdego ucznia w budowaniu jego „siatki realizowanych przedmiotów”. Uczeń w ramach obowiązujących przepisów prawa może wybrać przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym, odpowiednio do swoich potrzeb.

. Szkoła posiada doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, przestronne i jasne sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną z salą lustrzaną. W pobliżu sali sportowej znajduje się kompleks boisk i zewnętrzna siłownia.

. Szkoła oferuje uczniom wiele zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach kół zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje i zamiłowania. Dumą szkoły jest profesjonalnie wyszkolona i bardzo dobrze funkcjonująca drużyna ratownictwa medycznego. Jej członkowie prowadzą pokazy, zabezpieczają imprezy gminne i powiatowe.

. Uczniowie Liceum mogą korzystać z internatu i wyżywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Terminy i zasady punktowania - zarządzenie LKO